การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว...
     อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว          อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเป็นน้ำตกคู่เมืองของจังหวัดระนองที่ทุกคนรู้จักกันด...
  • จิม ทอมสัน (outlet) (ภูเก็ต)...
      จิม ทอมสัน (outlet) (ภูเก็ต) จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและอื่นๆ ที่อยู่ : 90/5 ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร...
  • วัดพระทอง (วัดพระผุด) ...
                วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ...