โทรศัพท์สาธารณะ

บริการสื่อสารโทรคมนาคม
อยู่ที่ชั้น 1 และอินเตอร์เน็ต ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

 

  • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...
     อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  “ไปชมผืนป่าที่ได้ขนานนามว่าเป็นซาฟารีแห่งเมืองไทย”   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี คือแหล่งต้นน้ำสำคั...
  • น้ำตกร้อนคลองท่อม...
      ไม่ต้องอิจฉาชาวญี่ปุ่นที่เขามีบ่อน้ำร้อนออนเซ็นให้แช่เพื่อสุขภาพและบำรุงความสดใสของผิวพรรณ เพราะของไทยเราก็มี เป็นธารน้ำพุร้อนจากแหล...
  • Explore the Under Water World...
                              ว่ากันว่ามหัศจรรย์แห่งโลกใต้น้ำน...