ศูนย์รักษาพยาบาล

 

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 
มีห้องปฐมพยาบาล ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1

 

  • หาดตลิ่งงาม (เกาะสมุย)...
    หาดตลิ่งงาม  ไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเกาะสมุย    หาดตลิ่งงาม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย เดินทางจากสนามบิ...
  • อุทยานแห่งชาติเขาสก...
      ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิยม  มีพื้นที่ 461,712 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 ...
  • อ่าวนาง...
      ท่ามกลางอ้อมกอดอันตระหง่านแห่งเขาหินปูน “อ่าวนาง” ทอดตัวยาวไปกับผืนทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลสีเขียวมรกต อ่าวนางคือส่วนหน...