หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 
ข้อมูลการติดต่อท่าอากาศยาน
 
เบอร์โทรศัพท์กลาง :  07 632 7230-7
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล :  07 632 7230-7  Ext. 1100,1111,1122
ศูนย์รักษาความปลอดภัย :  07 632 7230-7  Ext. 1191
ห้องปฐมพยาบาล :  07 632 7230-7  Ext. 1133
สายการบิน :  07 632 7230-7  Ext. 1206
เคาน์เตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย :  07 632 7110
ที่ทำการไปรษณีย์ :  07 632 7430
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง :  07 632 7430     Ext. 1109
ศุลกากร :  07 632 7430     Ext. 1161
การท่องเที่ยวทางใต้ :  07 632 7430     Ext. 1284, 1285
ATTA :  07 632 7154
โถงผู้โดยสารขาเข้า (ชั้นหนึ่ง) :  07 632 7154     Ext. 1100
  • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...
     อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  “ไปชมผืนป่าที่ได้ขนานนามว่าเป็นซาฟารีแห่งเมืองไทย”   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี คือแหล่งต้นน้ำสำคั...
  • Explore the Under Water World...
                              ว่ากันว่ามหัศจรรย์แห่งโลกใต้น้ำน...
  • Turtle Village...
    Turtle Village แหล่งช็อปปิ้งแถบหาดไม้ขาว เต็มไปด้วยร้านขายของชวนเทกระเป๋ามากมาย อาทิ ‘ร้าน Tanya Living’ ขายของตกแต่งบ้านเก๋ไก๋&nbs...