ที่จอดรถ

1. พื้นที่

  • พื้นที่รวมทั้งหมด 26,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่จอดรถยนต์ 24,814 ตารางเมตร

2. บริการจอดรถยนต์

  • รถยนต์ส่วนบุคคล 366 คัน
  • รถบัส 77 คัน

อัตราค่าจอดรถยนต์  4  ล้อ

15  นาทีแรก ฟรี
1 ชั่วโมง  20 บาท
2 ชั่วโมง  40 บาท
3 ชั่วโมง  50 บาท
4 – 6 ชั่วโมง 100 บาท
7-24 ชั่วโมง 200 บาท


อัตราค่าจอดรถยนต์  6  ล้อ

15  นาทีแรก ฟรี
1 ชั่วโมง  100 บาท
2 ชั่วโมง  200 บาท
3 ชั่วโมง  300 บาท
4 – 24 ชั่วโมง 400 บาท

 

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้