ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

 


 

บทบาทหน้าที่

เฝ้าระวัง ตรวจตรา ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อขจัดหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งภัยคุกคามทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานสมรรถนะหลักที่ต้องมีในภาวะปกติ และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่อาจลุกลามข้ามประเทศ

กิจกรรมการดำเนินงาน

  • ตรวจคัดกรองผู้โดยสารจากเขตติดโรคไข้เหลือง (จากแอฟริกาและอเมริกาใต้) เพื่อป้องกันโรคเข้าในราชอาณาจักร และบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้โดยสารเพื่อป้องกันโรคไข้เหลือง ประเทศที่มีการติดโรคไข้เหลืองได้แก่

ทวีปแอฟริกา 32 ประเทศ ได้แก่

1  อังโกลา    12  ชาด 23  อิเควทอเรียลกินี
2  เบนิน 13  กินีบิสเซา 24  เซียร์ราลีโอน
3  บูร์กินาฟาโซ 14  แกมเบีย 25  โซมาเลีย
4  บุรุนดี 15  กินี  26  ซูดาน
5  แคเมอรูน 16  กาบอง 27  โตโก
6  คองโก 17  ไลบีเรีย 28  ยูกันดา
7  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 18  เคนยา 29  สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
8  เอธิโอเปีย 19  มาลี 30  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
9  มอริเตเนีย 20  รวันดา 31  ไนเจอร์
10  โกตดิวัวร์ 21  เซาโตเมและปรินซิเป 32  ไนจีเรีย
11  กานา 22  เซเนกัล    


ทวีปอเมริกาใต้ 13 ประเทศ ได้แก่

1  บราซิล 8  ปารากวัย
2  โบลิเวีย 9  โคลัมเบีย
3  เปรู 10  เวเนซูเอลา
4  เอกวาดอร์ 11  ซูรินาเม
5  กายอานา 12  ตรินิแดดแอนด์โตเบโก
6  เฟรนซ์เกียนา 13  อาร์เจนตินา
7  ปานามา    
  • ตรวจตรา ควบคุม ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานแก้ไขสุขาภิบาล (ด้านอาหาร ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม แมลงและสัตว์นำโรค) ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในสถานที่และบริการดังกล่าว
  • เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ แก่ผู้เดินทางและผู้เกี่ยวข้อง

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้เหลือง (YELLOW FEVER)

1. แสดงตน ณ จุดตรวจเอกสาร  HEALTH  CONTROL ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

2. แสดงหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง และ แบบฟอร์ม ตม.6  แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ต.8

4. กรณีผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และเดินทางออกมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้เหลืองไม่เกิน 6 วัน ผู้เดินทางจะต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ก่อนผ่านเข้าเมือง และต้องไปรายงานตัว ณ สถานพยาบาลตามข้อกำหนด   

 

การติดต่อ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทรศัพท์ : 076 351 128
โทรสาร   : 076 327 576