ซิมฟรีพร้อมโบนัสเริ่มต้น

  • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...
     อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  “ไปชมผืนป่าที่ได้ขนานนามว่าเป็นซาฟารีแห่งเมืองไทย”   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี คือแหล่งต้นน้ำสำคั...
  • หาดทุ่งวัวแล่น (ชุมพร)...
       หาดทุ่งวัวแล่น (ชุมพร) ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลสะพลี เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ทอดตัวยาวสุดสายตา ลักษณะเป็นชายหาดน้ำ...
  • วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย (ชุมพร)...
       วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย (ชุมพร) เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมพรเคารพ ด้วยบารมีของ หลวงปู่สงฆ์ จันฺทสโร ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีวาจาศักดิ์ส...