ท่องเที่ยววัดและธรรมชาติ

ท่องเที่ยววัดและธรรมชาติ

 


 

 ทัวร์พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ)
 


 

ทัวร์พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่จะแนะนำให่ท่านรู้จักประเทศไทย ศาสนาพุทธ ศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระบรมมหาราชวังอันวิจิตรงดงามแม้จะไม่ใช่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน พระบรมมหาราชวังยังคงเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรแห่งนี้ ท่านจะได้ชมสถานที่สำคัญในเขตพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งวัดพระแก้ว-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, หอพระธาตุมณเฑียร, พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท

ช่วงเวลาการจอง    15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  : 15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ทัวร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่)
 


 

ทัวร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่ ทัวร์จะเริ่มโดยขับรถขึ้นดอยสูง 3,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อไปยังวัดดอยสุเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะได้เดินขึ้นบันไดวัด 306 ขั้น ไปยังประตูวัดที่มีนาค 2 ตัว เฝ้าอยู่ เดินชมวัดดอยสุเทพ ผ่านเสาทองคำ ฆ้องขนาด 6 ฟุตและระฆังที่แขวนไว้เป็นแนวสำหรับให้ผู้มาวัดได้ตี มีฉัตร 5 ชั้นทำจากทองคำตั้งอยู่ด้านในของลานรอบพระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นในปี พศ. 1926 เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกบรรจุไว้ในพระเจดีย์ สามารถมองเห็นได้ไกลเป็นกิโลเมตรจากรอบเมืองเชียงใหม่ จากลานวัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและบริเวณโดยรอบเชียงใหม่

ช่วงเวลาการจอง    27 ก.ย. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  27 ก.ย. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2558

 


 เรือคายัคที่เขาแดง, หัวหิน,  (ประจวบคิรีขันธ์)


 

เรือคายัคที่เขาแดง, หัวหิน 

เราเดินทางลงใต้ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เริ่มแวะที่หมู่บ้านริมทะเลคุ้งโตนด ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Killing Fields และจะใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในการเข้าถึงถ้ำไทร ภายในถ้ำจะพบกับหินงอก หินย้อย ที่สวยงามมากมาย

ช่วงเวลาการจอง     :   01 พ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว   :   01 พ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

ขี่ช้างเที่ยวและชมการแสดงจากช้างแสนรู้ (สุรินทร์) 

 

ขี่ช้างเที่ยวและชมการแสดงจากช้างแสนรู้ 

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย ความอ่อนโยนและความสามารถโดยธรรมชาติพวกเขาได้รับความเคารพรักและชื่นชมจากนักท่องเที่ยว นับว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความสงบสุข ปัจจุบันจำนวนช้างในประเทศไทยลดน้อยลงมาก ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ช้างไทยอยู่หลายที่ และมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมการแสดงต่างๆจากช้างแสนรู้ และสถานที่ชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักก็คือจังหวัดสุรินทร์

ช่วงเวลาการจอง    :  01 พ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  01 พ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ทัวร์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เต็มวัน (นครราชสีมา)
 


 

ทัวร์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เต็มวัน 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าในธรรมชาติมากว่าหลายทศวรรษ นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เขาใหญ่นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตตลอดกาลสำหรับทุกเพศทุกวัย

ช่วงเวลาการจอง    :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว (เชียงใหม่)
 

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว (เชียงใหม่)

- กล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ
- ปางช้างเชียงดาว
- ขี่ช้าง
- หมู่บ้านเผ่าลีซอ
- ล่องแพไม้ไผ่

ช่วงเวลาการจอง    :  24 มิ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  24 มิ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ทัวร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ำตก หมู่บ้านชาวเขา (เชียงใหม่)
 


 

ทัวร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ำตก หมู่บ้านชาวเขา  

เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย (8,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล) ที่สวยงามน้ำตกแม่กลางและน้ำตกวชิรธาร, จากนั้นไปที่เจดีย์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี จากนั้นยังสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแม้วซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยโดยโครงการหลวงและกะเหรี่ยงหมู่บ้านชาวเขาที่ยากจน

ช่วงเวลาการจอง      :   27 ก.ย. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว   :   27 ก.ย. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ทัวร์วัด และล่องเรือ ครึ่งวัน (เชียงใหม่)
 


 

ทัวร์วัด และล่องเรือ ครึ่งวัน

เยี่ยมชมและสำรวจวัดที่เคารพนับถือในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในช่วงล้านนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองงดงาม ของยุคประวัติศาสตร์ ล่องเรือและเพลิดเพลินไปในแม่น้ำปิง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและการใช้ชีวิตในท้องถิ่นตามริมแม่น้ำ
 

ช่วงเวลาการจอง    :    25 ธ.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :   25 ธ.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและสะพานข้ามแม่น้ำแคว (ราชบุรี)
 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและสะพานข้ามแม่น้ำแคว

เที่ยวชมตลาดน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ อ. ดำเนินสะดวก ชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปตามลำคลองเพื่อชมชีวิตชาวสวนสองฝั่งคลอง และชมตลาดน้ำและกิจกรรมยามเช้าของชาวดำเนินสะดวก ชมการจับจ่ายสินค้าจากพ่อค้า-แม่ค้าบนเรือ จากนั้นเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 

ช่วงเวลาการจอง    :    15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :    15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 ทัวร์พัทยา (จากกรุงเทพฯ)
 


 

ทัวร์พัทยา (จากกรุงเทพฯ)  

เที่ยวเกาะล้าน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะใกล้เมืองพัทยา รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะและพักผ่อนหย่อนใจบนหาดจนได้เวลาเดินทางกลับพัทยา

รายการทัวร์:  
06.30-07.30 น. : รถไปรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ  
08.30-09.00 น. : เดินทางถึงพัทยาและขึ้นเรือไปเกาะล้าน  
10.00 น.           : พักผ่อนหย่อนใจบนหาด  
12.00 น.           : รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่นบนเกาะและพักผ่อนหย่อนใจบนหาดจนได้เวลาเดินทางกลับพัทยา  
15.30 น.           : เดินทางกลับจากเกาะล้านสู่พัทยาและกลับสู่กรุงเทพฯ  
18.00 น.           : เดินทางถึงกรุงเทพฯ และส่งทุกท่านถึงโรงแรม

ช่วงเวลาการจอง    :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

 

 


    

  • เกาะกลาง...
     เกาะกลาง    Source : wearekrabi.com       ชุมชนเกาะกลางเป็นชุมชนเล็กๆ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและ...
  • หาดกะตะ...
             Surfboard ในทุกฤดูมรสุมคลื่นลมแรงเป็นช่วงขาลงของการท่องเที่ยวภูเก็ต เผื่อใครหลายคนที่ยังไม่รู...
  • หาดขอม (สุราษฎร์ธานี)...
       หาดขอม  (สุราษฎร์ธานี) หาดขอม  เป็นหาดที่สวยงามและห่างไกลที่สุดของเกาะพะงัน มีปะการังสมอง ฟองน้ำสีน้ำเงินและทากเ...