แพ็กเกจท่องเที่ยวยอดนิยมในภูเก็ต

แพ็กเกจท่องเที่ยวยอดนิยมในภูเก็ต

 


 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต ฟรีและสดวกสบาย  


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต ฟรีและสดวกสบาย
(ตลาดน้ำ + โชว์ช้าง + วัฒนธรรมไทย +ทัวร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ +ล่องเรือ รับประทานอาหารค่ำ + สยามนิรมิต)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เมืองภูเก็ตแบบครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (ทัวร์เฉพาะกลุ่ม)
 • ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำและบริการรถรับ-ส่ง
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต  


 

4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รับส่งสนามบิน + ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ + ทัวร์เกาะพีพี)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพีแบบเต็มวัน โดยเรือใหญ่(เรือเฟอร์รี่) ไม่มีอาหารกลางวัน (ทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ตแบบครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (ทัวร์เฉพาะกลุ่ม)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รับส่งสนามบิน + ทัวร์เกาะพีพี-เกาะมายา-เกาะไข่)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพี-เกาะมายา-เกาะไข่แบบเต็มวัน โดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบท)(ทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 4วัน 3คืน ไฮไลท์แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

4วัน 3คืน ไฮไลท์แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รับส่งสนามบิน + เกาะพีพี + อ่าวพังงา + ชมโชว์การแสดงภูเก็ตแฟนตาซี)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพี-เกาะมายา-เกาะไข่แบบเต็มวัน โดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบท)(ทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์เกาะพีพีแบบเต็มวัน เดินทางโดยเรือใหญ่ (เรือเฟอร์รี่) + อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์อ่าวพังงาแบบเต็มวัน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำและบริการรถรับ-ส่ง
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รับส่งสนามบิน + ทัวร์อ่าวพังงา + ชมโชว์การแสดงภูเก็ตแฟนตาซี)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์อ่าวพงังงาแบบเต็มวัน โดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบท)อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำและบริการรถรับ-ส่ง
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่ง สนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะตาชัย)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ทัวร์ ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะตาชัย เต็มวัน โดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบท)(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่ง สนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะสุรินทร์)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ทัวร์ ดำน้ำดูปะการังที่หมู่เกาะสุรินทร์เต็มวัน โดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบท)(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่ง สนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะสิมิลัน)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ดำน้ำเกาะสิมิลันแบบเต็มวัน เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่ง สนามบิน + ทัวร์ อ่าวพังงา)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์อ่าวพังงาแบบเต็มวัน โดยรถโค้ชและเรือหางยาว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่ง สนามบิน + ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซีดูโชว์ รับประทานอาหารเย็น(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 

    

 • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  “ไปชมผืนป่าที่ได้ขนานนามว่าเป็นซาฟารีแห่งเมืองไทย”   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี คือแหล่งต้นน้ำสำคั...
 • Explore the Under Water World...
                            ว่ากันว่ามหัศจรรย์แห่งโลกใต้น้ำน...
 • Turtle Village...
  Turtle Village แหล่งช็อปปิ้งแถบหาดไม้ขาว เต็มไปด้วยร้านขายของชวนเทกระเป๋ามากมาย อาทิ ‘ร้าน Tanya Living’ ขายของตกแต่งบ้านเก๋ไก๋&nbs...