แพ็กเกจเที่ยวทะเลและเกาะชื่อดัง

แพ็กเกจเที่ยวทะเลและเกาะชื่อดัง

 


 

 5วัน 4คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมของกระบี่  


 

5วัน 4คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมของกระบี่
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + เกาะพีพี + หมู่เกาะห้อง & ดำน้ำตื้น + ปีนหน้าผา + ดำน้ำ 4 เกาะ)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 4 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับสนามบิน
 • ทัวร์เกาะพีพีเกาะ และ อาหารกลางวันโดยเรือ Speed Boat (ทั้งวัน)
 • ทัวร์หมู่เกาะห้อง และ ดำน้ำตื้น รวมอาหารกลางวัน (ทั้งวัน)
 • ทัวร์ปีหน้าผา และอาหารกลางวัน (ทั้งวัน)
 • ทัวร์ดำน้ำตื่น 4 เกาะ โดยเรือ Speed boat (ครึ่งวัน)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

ช่วงเวลาการจอง    : 15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  : 15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 4วัน 3คืน พัทยาไฮไลท์แพ็กเกจ
 


 

4วัน 3คืน พัทยา ไฮไลท์ แพ็กเกจ

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับ (ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ-โรงแรม-ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ)
 • ทัวร์สวนนงนุชแบบครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ชมโชว์อัลคาซ่า (ที่นั่ง VIP) (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

ช่วงเวลาการจอง    : 15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  : 15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 4วัน 3คืน ภูเก็ตไฮไลท์แพ็กเกจ


 

4วัน 3คืน ภูเก็ต ไฮไลท์ แพ็กเกจ

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพีแบบเต็มวัน เดินทางโดยเรือใหญ่ (เรือเฟอร์รี่) อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์อ่าวพังงาแบบเต็มวัน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำและบริการรถรับ-ส่ง
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง     :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว   :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต 

3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะตาชัย )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง เต็มวัน ที่ เกาะตาชัย โดย เรือสปีดโบ๊ท (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :    15 ก.ย. 2557 ถึง 15 พ.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :   15 ก.ย. 2557 ถึง 15 พ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะสุรินทร์ )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง เต็มวัน ที่ หมู่เกาะสุรินทร์ โดย เรือสปีดโบ๊ท (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :    15 ก.ย. 2557 ถึง 15 พ.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :   15 ก.ย. 2557 ถึง 15 พ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  4วัน 3คืน กระบี่ ไฮไลท์แพ็กเกจ
 

4วัน 3คืน กระบี่ ไฮไลท์แพ็กเกจ
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ ดำน้ำชมปะการัง สี่เกาะ + ทัวร์เกาะพีพี )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง สี่เกาะ โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์ ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมกระบี่
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมกระบี่
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ เกาะเจมส์ บอนด์ )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะเจมส์บอนด์ พังงาแบบเต็มวัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง      :   15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว   :   15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
 

 

3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ เกาะพีพี-มายา-ไข่ )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพี-มายา-ไข่ แบบเต็มวัน โดย เรือสปีดโบ๊ท (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :    15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :    15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจกิจกรรมยอดนิยมภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ เกาะพีพี )

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพีแบบเต็มวัน เดินทางโดยเรือใหญ่ (เรือเฟอร์รี่)  อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :  15 ก.ย. 2557 ถึง 15 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :  15 ก.ย. 2557 ถึง 15 ต.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

 4วัน 3คืน ภูเก็ต
 


 

4วัน 3คืน ภูเก็ต
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน + ทัวร์ เกาะพีพี + อ่าวพังงา)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ทั้งไปและกลับ (พาหนะส่วนตัว)
 • ทัวร์เกาะพีพีแบบเต็มวัน เดินทางโดยเรือใหญ่ (เรือเฟอร์รี่)  อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์อ่าวพีพีแบบเต็มวัน เดินทางโดยรถบัส/รถตู้ และเรือหางยาว อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

ช่วงเวลาการจอง    :   15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558
ช่วงเวลาท่องเที่ยว  :   15 ก.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

    

 

 • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  “ไปชมผืนป่าที่ได้ขนานนามว่าเป็นซาฟารีแห่งเมืองไทย”   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี คือแหล่งต้นน้ำสำคั...
 • Explore the Under Water World...
                            ว่ากันว่ามหัศจรรย์แห่งโลกใต้น้ำน...
 • Turtle Village...
  Turtle Village แหล่งช็อปปิ้งแถบหาดไม้ขาว เต็มไปด้วยร้านขายของชวนเทกระเป๋ามากมาย อาทิ ‘ร้าน Tanya Living’ ขายของตกแต่งบ้านเก๋ไก๋&nbs...