ตารางการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ขาออก

Flight No. Time Start / End Airline Destination Terminal Days
PG 290 08:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 270 06:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 282 15:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 298 07:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 256 16:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 258 20:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 288 11:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 272 10:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 274 14:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 276 12:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 278 19:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 280 22:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 286 17:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7503 11:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 909 16:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7505 12:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7513 12:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7515 17:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7525 22:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7521 06:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Su
PG 254 14:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 252 09:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7511 08:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 222 20:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 212 21:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 218 19:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 208 13:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 216 16:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 204 10:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 226 07:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 202 10:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 284 19:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 276 17:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 282 12:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 272 12:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 274 14:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 763 20:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 767 23:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 761 18:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 757 15:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 751 09:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 1101 12:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3170 14:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3161 10:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3167 19:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3042 05:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3036 06:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3020 07:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3002 09:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3030 11:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3092 13:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3032 13:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3006 14:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3026 15:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3008 16:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3022 16:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3010 18:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3028 20:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3012 21:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3034 21:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3014 22:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3016 23:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3024 23:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3159 08:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 927 15:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Th, Sa
TG 218 19:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 288 08:55 Start 30 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, Th, Sa
TG 685 13:20 Start 30 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7507 15:25 Start 30 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 309 13:45 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Su
VZ 311 22:55 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W, F, Su
VZ 313 22:05 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W, F, Su
VZ 313 22:35 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 309 13:05 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A F
VZ 309 14:10 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W
VZ 311 22:05 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 309 16:30 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W
VZ 311 18:00 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 313 22:00 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
WE 284 19:35 Start 03 November 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 309 16:30 Start 15 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 301 13:25 Start 19 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 400 08:20 Start 19 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 250 12:45 Start 01 December 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 953 15:20 Start 09 December 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Sa
FD 3602 11:10 Start 22 December 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, W, F, Su
PG 258 20:50 Start 01 January 2018
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 286 11:15 Start 02 January 2018
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su

  • เกาะกลาง...
     เกาะกลาง    Source : wearekrabi.com       ชุมชนเกาะกลางเป็นชุมชนเล็กๆ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและ...
  • หาดกะตะ...
             Surfboard ในทุกฤดูมรสุมคลื่นลมแรงเป็นช่วงขาลงของการท่องเที่ยวภูเก็ต เผื่อใครหลายคนที่ยังไม่รู...
  • หาดขอม (สุราษฎร์ธานี)...
       หาดขอม  (สุราษฎร์ธานี) หาดขอม  เป็นหาดที่สวยงามและห่างไกลที่สุดของเกาะพะงัน มีปะการังสมอง ฟองน้ำสีน้ำเงินและทากเ...