ตารางการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ขาออก

Flight No. Time Start / End Airline Destination Terminal Days
SL 753 08:55 Start 30 October 2016
End 10 November 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Su
WE 238 08:35 Start 30 October 2016
End 25 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 280 21:35 Start 16 January 2017
End 29 May 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 298 07:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 270 07:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 240 22:45 Start 26 March 2017
End 30 June 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 280 21:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 222 20:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 276 17:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 218 19:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 216 16:25 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 208 13:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 927 14:45 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Th, Sa
TG 206 13:05 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 274 12:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 278 11:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 272 12:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 204 10:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 202 10:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 226 07:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3016 23:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3024 23:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3014 22:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3034 22:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3012 21:50 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3010 21:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3028 20:45 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3022 18:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3008 16:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3006 15:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3026 13:45 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3032 18:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3030 09:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3092 11:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3002 08:40 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3020 08:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3159 14:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 110 08:56 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 829 20:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3161 10:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3167 20:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3170 15:45 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3036 06:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 280 22:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 258 20:50 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 296 19:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 278 19:05 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 286 17:25 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 256 16:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 909 16:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 282 15:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7525 22:50 Start 26 March 2017
End 30 April 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 821 14:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7515 17:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 254 13:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7507 15:25 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7505 13:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7513 12:45 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7503 11:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7501 07:50 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 765 22:40 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Sa
PG 247 11:10 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 250 11:25 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 755 15:05 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Sa, Su
PG 252 09:35 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 272 10:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 276 12:15 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 963 15:20 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A F, Su
SL 751 09:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7521 06:25 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Su
SL 765 22:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Su
SL 757 15:55 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 274 14:40 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 763 20:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 290 08:50 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 220 19:40 Start 27 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 685 11:50 Start 27 March 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Th, F, Sa
SL 767 00:05 Start 27 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 769 07:45 Start 30 March 2017
End 28 October 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 1101 12:50 Start 30 March 2017
End 28 October 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 270 07:00 Start 30 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 827 18:15 Start 31 March 2017
End 28 October 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 238 08:35 Start 02 July 2017
End 28 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 212 15:30 Start 01 October 2017
End 28 October 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su

  • อ่าวเขาควาย...
    “อ่าวเขาควาย” ชื่อนี้มีที่มา! ตื่นตาไปกับความสวยงามแห่งท้องทะเลระนอง   อ่าวเขาควายแห่งทะเลระนอง เป็นโค้งอ่าวครึ่งวงกลมดูคล้ายกับเข...
  • หาดไร่เล...
      ชื่อเสียงของไร่เลที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลกคือแหล่งปีนผาอันท้าทาย จุดหมายที่นักปีนผาอยากมาลิ้มลองความสนุกของการปีนป่ายเขาสูงขึ้นไปพิ...
  • หาดบ่อผุด (เกาะสมุย)...
    หาดบ่อผุด     หากใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสมุย ที่นี่คือคำตอบที่ดีที่สุด!   ‘หาดบ่อผุด’ หรือหมู่บ้าน...