ตารางการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ขาออก

Flight No. Time Start / End Airline Destination Terminal Days
TG 220 19:40 Start 02 October 2016
End 26 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 298 07:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 296 19:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 282 15:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 226 07:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7511 08:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7503 11:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7505 12:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7513 12:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 821 08:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 827 22:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W, F, Su
VZ 110 16:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 829 22:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
SL 753 08:55 Start 30 October 2016
End 10 November 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Su
FD 3092 13:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 258 20:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3161 10:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3036 06:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3002 08:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3030 11:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3004 12:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3032 13:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3020 07:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 272 12:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 276 17:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 274 14:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 238 08:35 Start 30 October 2016
End 25 October 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 202 10:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 204 10:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 206 12:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 208 13:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 216 16:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 218 19:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 220 19:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 222 20:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 212 21:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 751 09:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 761 18:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 763 20:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 767 23:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 270 06:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 290 08:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 272 10:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 276 12:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 274 15:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 909 16:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 286 17:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 278 19:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 280 21:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 247 11:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 252 09:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 288 11:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 274 14:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 276 12:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 909 16:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3034 22:10 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3167 19:20 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3170 14:35 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 254 14:20 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 256 16:35 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3010 18:40 Start 01 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 823 13:25 Start 02 November 2016
End 25 March 2017
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 240 23:10 Start 02 November 2016
End 25 March 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3159 09:20 Start 03 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7507 15:25 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7515 17:10 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7525 22:45 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3008 16:40 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3006 14:40 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3012 21:30 Start 04 November 2016
End 30 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3014 22:25 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3016 23:05 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3022 18:30 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3024 23:55 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3026 15:05 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, Sa, Su
FD 3028 20:15 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 753 06:05 Start 13 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Su
SL 753 06:05 Start 14 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Su
SL 755 22:50 Start 17 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Sa
TG 927 15:45 Start 18 November 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Th, Sa
FD 3026 15:05 Start 26 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 250 12:45 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 278 11:35 Start 02 December 2016
End 25 March 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 953 15:20 Start 09 December 2016
End 25 March 2017
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Sa
DD 7521 06:10 Start 01 January 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 280 21:35 Start 16 January 2017
End 29 May 2017
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7521 06:10 Start 18 January 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Su
PG 298 07:30 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 270 07:00 Start 26 March 2017
End 28 October 2017
Bangkok Airways
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su

  • 10 หาดยอดฮิตบนเกาะพะงัน...
       12 ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดฮิตบนเกาะพะงัน    ขึ้นชื่อว่าเกาะพะงัน รับรองว่าทุกคนต้องคิดถึงความมันส์ของ...
  • Turtle Village...
    Turtle Village แหล่งช็อปปิ้งแถบหาดไม้ขาว เต็มไปด้วยร้านขายของชวนเทกระเป๋ามากมาย อาทิ ‘ร้าน Tanya Living’ ขายของตกแต่งบ้านเก๋ไก๋&nbs...
  • สวนผีเสื้อสมุย...
                อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสมุย และสวนเสือเท่าไหร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลทางทิศใต้ของเกาะส...