ตารางการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ขาเข้า

Flight No. Time Start / End Airline Origin Terminal Days
DD 7502 10:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7504 11:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7512 12:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7514 16:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7520 18:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7524 22:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7506 14:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, W, F, Su
DD 7510 07:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3041 05:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3001 07:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3037 08:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3029 11:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3091 12:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3031 13:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3005 14:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3025 14:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3007 16:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3017 16:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3021 15:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3009 18:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3027 19:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3011 20:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3033 21:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3013 21:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3015 22:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3023 23:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3160 08:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3162 15:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3171 18:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 1100 12:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 756 14:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 760 18:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 762 19:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 766 22:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 171 11:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 273 13:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 275 16:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 281 11:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 283 18:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 201 09:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 203 09:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 926 10:55 Start 29 October 2017
End 23 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A W, F, Su
TG 207 14:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 215 15:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 217 18:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 221 19:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 211 20:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 684 20:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 225 23:59 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 287 22:05 Start 29 October 2017
End 23 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W, F, Su
TG 217 18:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TG 221 19:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Airways International Public Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3168 23:50 Start 30 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 308 13:10 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W
VZ 310 21:25 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 310 22:25 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, W, F, Su
VZ 308 12:10 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A F
VZ 308 12:30 Start 01 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Su
VZ 308 16:00 Start 15 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A Tu, Th, Sa
VZ 300 07:35 Start 19 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 401 12:35 Start 19 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
VZ 312 21:35 Start 19 November 2017
End 24 March 2018
Thai Vietjet Air Joint Stock Co.ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 752 03:15 Start 01 December 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3601 10:40 Start 22 December 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, W, Th, Su
WE 285 21:00 Start 01 January 2018
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 257 18:55 Start 01 January 2018
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Surat Thani/Samui N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su

 

 

  • เกาะกลาง...
     เกาะกลาง    Source : wearekrabi.com       เกาะกลางเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล ซึ่งที่นี...
  • หาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต...
      หาดป่าตอง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต และยังเป็นสถานที่ผักผ่อนที่มีนักท่องเที...
  • วังทรายซีฟู้ด (กระบี่)...
       วังทรายซีฟู้ด  (กระบี่)          วังทรายซีฟู้ด อีกร้านซีฟู้ดยอดฮิตประจำกระบี่ ที่นี่เสิ...