ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 23 / 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ขาออก...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางการบิน เมืองกวางโจว - ภูเก็ต

วันที่ 30 ต.ค.60 ทภก. ร่วมกับ ททท. สำนักงานภูเก็ต และสายการบิน ไทยสมายล์ ให้การต้อนรับ  ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางการบิน เมืองกวางโจว - ภูเก็ต โดย นายจรูญ นาคทองแก้ว ผอก.ฝดภ.ทภก. เป็นผู้แทน ผภก. พร้อมด้วย นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร...


Read More
ครบรอบการดำเนินงาน 29 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต

ANNIVERSARY 29th PHUKRT AIRPORT   ครบรอบ 29 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต 8 ตุลาคม 2560   เราพร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ "เติบโตอย่างยั่งยืน"       ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงานครบรอบ 29...


Read More
แผนที่การเดินรถท่าอากาศยานภูเก็ต

คลิกเพื่อดูภาพขยาย   คลิกเพื่อดูภาพขยาย  


Read More
ประกาศ ยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van)  ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

" ประกาศ ยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) "   ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จะดำเนินการยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ        ตามที่...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) เป็นแบบ In-line Screening วันที่ 1 เมษายน 2560 นี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 34 / 2560 ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) เป็นแบบ In-line Screening วันที่ 1 เมษายน 2560 นี้   นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 9 พ.ย.59 นายณรงค์ จุลเสวก ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 9 พ.ย.59 นายณรงค์ จุลเสวก ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 พ.ย.59 ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตสายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินจำนวน 5,000.-บาทและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากปรก...


Read More
ทอท.เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ

            (16 กันยายน 2559) เวลา 09.09 น.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอก ประยุทธ์...


Read More
OPENING OF NEW AIRCRAFT PARKING STAND  AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT

OPENING OF NEW AIRCRAFT PARKING STAND AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT   1. INTRODUCTION:             1.1  The purpose of this AIP Supplement is to inform operators and pilots...


Read More
ประกาศ งานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (PC-Air) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 400 Hz  และระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (PC-Air)  ณ...


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
OPENING OF NEW WEST APRON (APRON D) AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT

  1. INTRODUCTION:             1.1  The purpose of this AIP Supplement is to inform airline operators and pilots on the opening of new aircraft stands 31-40 and taxilane T1, T2,...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ “ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง”

             นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดโครงการ“ชวนน้องขึ้นเรือบิน...


Read More
ครบรอบ 27 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเป็นประตูสู่อันดามัน (Gateway to the Andaman)

                นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการภารกิจท่าอากาศยานภูเก็ตด้วยความมุ่งมั่น...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เต็มรูปแบบ ประจำปี 2558

              จากกรณีอากาศยานอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบนิรภัยท่าอากาศยาน...


Read More