ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินงานครบ 25 ปี

ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินงานครบ 25 ปี

 

ครบ 25 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
 
ความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2490 สำนักงานการบินพลเรือนได้ก่อสร้างทางวิ่งพื้นผิวลูกรังเพื่อให้บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ทำการบินเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2531 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รับโอนกิจการ ท่าอากาศยานภูเก็ต มาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2531 และปี พ.ศ. 2545 การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย แปลงสภาพเป็นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545
 
ลักษณะทางกายภาพท่าอากาศยานภูเก็ตในปัจจุบัน
- มีเนื้อที่รวม 1,382 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 82 ฟุต
- มีทางวิ่ง 1 เส้น ยาว 3,000 เมตร กว้าง 45 เมตร
- ลานจอดอากาศยาน พื้นที่รวม 100,550 ตร.ม. จำนวน 15 หลุมจอด
- อาคารคลังสินค้า เนื้อที่รวม 6,950 ตร.ม. รองรับสินค้าได้ 36,480 ตัน/ปี
- พื้นที่อาคารผู้โดยสาร จำนวน 32,500 ตร.ม. รองรับผู้โดยสาร ประมาณ 6.5 ล้านคน/ปี
 
ห้องผู้โดยสารขาเข้า
     - ระหว่างประเทศมีพื้นที่ 3,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารชั่วโมงคับคั่งได้ 1,600 คน
     - ภายในประเทศมีพื้นที่ 1,800 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารชั่วโมงคับคั่งได้ 900 คน
 
ห้องผู้โดยสารขาออก
     - ระหว่างประเทศ 4,200 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารชั่วโมงคับคั่งได้ 1,600 คน
     - ภายในประเทศ 3,500 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารชั่วโมงคับคั่งได้ 1,200 คน
- รองรับอากาศยานขึ้น-ลง ได้ชั่วโมงละ 20 ลำ
- จำนวนเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น – ลง ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 – ก.ย.56) รวม 70,198 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 27.38 % (ปี 2555 รวม 59,406 เที่ยวบิน)
- จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 – ก.ย.56) จำนวน 10,964,787 คน เพิ่มขึ้น 33.79 % (ปี 2555 จำนวน 9,161,005 คน)
- จำนวนสินค้าปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 – ก.ย.56) จำนวน 34,032 ตัน เพิ่มขึ้น 8.32 % (ปี 2555 จำนวน 32,127 ตัน)
 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 – 2557)
       โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการบิน ในภูมิภาคต่อไป การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 31 เดือน (930 วัน) งบประมาณในการก่อสร้าง 5,146.7 ล้านบาท โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 แล้วเสร็จวันที่ 3 พฤษภาคม 2558
       ภายหลังโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จาก 6.5 เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี (แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี) ขีดความสามารถของทางวิ่งรองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดเพิ่มขึ้นจาก 15 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด สะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มจาก 7 ชุด เป็น 11 ชุด และที่จอดรถยนต์เพิ่มจาก ประมาณ 500 คัน เป็นประมาณ 1,500 คัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตได้
 
โครงการก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (X Terminal)
      สืบเนื่องจากปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (X Terminal) บนพื้นที่ 3.75 ไร่ จำนวน 7,158 ตารางเมตร โดยมี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 155,039,790.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วันเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 แล้วเสร็จวันที่ 30 ธันวาคม 2556
 
 
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.(คนกลาง) เป็นประธานแถลงข่าว ครบรอบการดำเนินงาน 25 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต และพิธียกเสาเอกอาคารตรวจบัตรโดยสารนอกอาคารผู้โดยสาร    (X - Terminal) โดยมี นายธานินทร์ อังสุวรังษี กรรมการ ทอท. (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมงานด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
   • เกาะกลาง...
        เกาะกลางเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยความเงียบสงบของคนในชุมชน ซึ่งโดยรอบจะปกคลุมด้วยป่าชายเลน ภายในเกาะม...
  • Hat Yao Beach...
      ก่อนจะออกล่องเรือไปเที่ยวเกาะแก่งต่างๆ อันลือเลื่องของกระบี่ อาจลองพักผ่อนบนหาดสวยบนแผ่นดินใหญ่กันก่อน ดังเช่น หาดยาว ที่ตั้งอยู่ตรง...
  • プーケットのチノ・ポルトガルスタイルを中心に日帰りのチル...
       プーケットのチノ・ポルトガルスタイルを中心に日帰りのチル     「古代中国の構築 - ポルトガル「ランドマークは、プーケットの別のは、理想的には、商業地区に位置しています。東洋と西洋美術の調和に触発されました。訪問する...