ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินงานครบ 25 ปี

  ครบ 25 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต   ความเป็นมา ปี พ.ศ. 2490 สำนักงานการบินพลเรือนได้ก่อสร้างทางวิ่งพื้นผิวลูกรังเพื่อให้บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ทำการบินเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2531 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รับโอนกิจการ...


Read More