ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 23 / 2561

ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร
ขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ทภก.โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 ระยะ และ

ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 (ด้านทิศใต้) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปัจจุบัน ทภก.กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 2 (ด้านทิศเหนือ) พร้อมปรับปรุงสะพานเทียบเครื่องบินบางส่วนตามโครงการพัฒนา ทภก. ซึ่งส่งผลให้พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารขาออกก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) มีความแออัด ตลอดจนระบบปรับอากาศบริเวณดังกล่าวทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการก่อสร้างและส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร

            นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทอท.ได้ตระหนักถึงปัญหาความแออัดในช่วงที่มีการปิดพื้นที่ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความแออัดประกอบกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันตรุษจีน

ซึ่งในช่วงนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทอท.จึงได้เร่งรัดการเปิดพื้นที่บริการเพิ่มเติม โดยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ทอท.จะเพิ่มพื้นที่พักคอยบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกด้านทิศเหนือ จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร ซึ่งเดิมสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้สูงสุด 2,000 คน เพิ่มเป็น 5,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งสูงสุดได้ 3,500 คน และสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 200 ที่นั่ง ในส่วนของระบบปรับอากาศที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทภก.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

            อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก จะส่งผลให้เส้นทางการสัญจรของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการย้ายจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวไปยังด้านทิศเหนือของอาคาร ซึ่งการปรับเปลี่ยนเส้นทางจะทำให้มีพื้นที่จุดตรวจค้นเพิ่มขึ้นและผู้โดยสารสามารถผ่านเข้าไปยังห้องโถงพักคอยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งกำลังดำเนินการในปัจจุบัน อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทภก.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดย ทภก.คาดว่าการปรับปรุง
จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561

-------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 

โทรสาร  0 2535 4099 

E-mail: aot_media@airportthai.co.th
  • Koh Klang...
     Koh Klang    Source : wearekrabi.com       Koh Klang is a small village island located just 5 minute...
  • Hat Kamala...
      A peaceful, quiet beach located two kilometers north of Kalim and Patong beaches, Kamala is home to Phuket’s luxurious resorts...
  • Kui Buri National Park...
     Kui Buri National Park  “Visit the forest, which has been called a safari of Thailand.”   Kui Buri National Park...