การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  • The Chulabhorn Underwater Park Conservation Centre...
     The Chulabhorn Underwater Park Conservation Centre   I love the sea, clear coral and then I want to know the Andaman Sea more. Recom...
  • Rajjaprabha Dam (Surat Thani)...
     Rajjaprabha Dam (Surat Thani) Day 1 Rajjaprabha Dam or Chiao Lan reservoir was constructed in 1982 under the supervision of Kha...
  • เกาะราชา...
         หากมองลงมาจากบนฟากฟ้า ภาพที่ปรากฏเบื้องล่างคือเกาะสีเขียวสดชื่น ล้อมด้วยหาดทรายขาวสะอาดที่โอบไว้ด้วยน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์และ...