การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  • Nam Nguok Waterfall National Park...
     Nam Nguok Waterfall National Park          Ngao Waterfall National Park is a waterfall of the city of ...
  • Similan Island (Island No.9)...
     Similan Island (Island No.9) เกาะเก้าหรือเกาะบางู เกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปร่างต่างๆ ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนว่าจะมองเห็นเป็นรู...
  • Kalasea Cafe' @Koh Samui...
    KaLaSea     Good atmosphere, good coffee decorated in blue and white as the sailors. In a side dish menu Dessert and beverag...