ประกาศ ยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ประกาศ ยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

" ประกาศ ยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) "

 

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จะดำเนินการยกเลิกการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

      ตามที่ ทภก. ได้ดำเนินการให้บริการรถเวียน (Shuttle Van) ในเส้นทางอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น  ไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระหว่างเวลา 04.00 – 00.00 น. ของทุกวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนั้น ขณะนี้ ทภก. ขอแจ้งให้ทราบว่า ทภก. จะยกเลิกการให้บริการรถเวียนในเส้นทางดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ยังสามารถใช้บริการ  รถเวียน (Shuttle Bus) ในเส้นทางอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ไปยัง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ตามปกติ โดยรถเวียน (Shuttle Bus) จะให้บริการ ณ ประตูทางออกหมายเลข 3  ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และชานชาลาขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งรถเวียน จะให้บริการทุก 10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง 

      ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-1111 หรือ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Kui Buri National Park...
     Kui Buri National Park  “Visit the forest, which has been called a safari of Thailand.”   Kui Buri National Park...
  • Phi Phi islands (Krabi) ...
      Phi Phi islands  (Krabi)           Phi Phi islands Located about 40 kilometers from Krabi, P...
  • Koh Lawa (Chumphon)...
       Koh Lawa (Chumphon) Koh Lawa Koh Lawa is located on the east of Ao Tung Makham Noi, around eight kilometers from the shore. ...