ท่าอากาศยานภูเก็ตส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 9 พ.ย.59 นายณรงค์ จุลเสวก ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 9 พ.ย.59 นายณรงค์ จุลเสวก ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 พ.ย.59 ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตสายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินจำนวน 5,000.-บาทและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากปรก...


Read More
ทอท.เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ

            (16 กันยายน 2559) เวลา 09.09 น.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอก ประยุทธ์...


Read More
OPENING OF NEW AIRCRAFT PARKING STAND  AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT

OPENING OF NEW AIRCRAFT PARKING STAND AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT   1. INTRODUCTION:             1.1  The purpose of this AIP Supplement is to inform operators and...


Read More
ประกาศ งานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (PC-Air) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 400 Hz  และระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (PC-Air)  ณ...


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
OPENING OF NEW WEST APRON (APRON D) AT PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT

  1. INTRODUCTION:             1.1  The purpose of this AIP Supplement is to inform airline operators and pilots on the opening of new aircraft stands 31-40 and taxilane T1, T2,...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ “ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง”

             นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดโครงการ“ชวนน้องขึ้นเรือบิน...


Read More
ครบรอบ 27 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเป็นประตูสู่อันดามัน (Gateway to the Andaman)

                นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการภารกิจท่าอากาศยานภูเก็ตด้วยความมุ่งมั่น...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เต็มรูปแบบ ประจำปี 2558

              จากกรณีอากาศยานอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบนิรภัยท่าอากาศยาน...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยสึนามิ

                 ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยสึนามิ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน...


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมแผนรองรับภัยจากคลื่นสึนามิ

        ในช่วงนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นบริเวณจังหวัดพังงาถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน คือ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 04.18 น....


Read More
ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยในเขตลานจอดอากาศยาน ประจำปี 2558

         ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยในเขตลานจอดอากาศยาน ประจำปี 2558 บริเวณหลุมจอดอากาศยานหมายเลข 10 ภายใต้คำขวัญของโครงการว่า “ลานจอดฯ ปลอดภัย ไร้ F.O.D.” (No F.O.D. - No...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 74 / 2557 ครบรอบ 26 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต มุ่งเน้นพัฒนาในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครบรอบ 26 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต มุ่งเน้นพัฒนาในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                ...


Read More
การประชุม ASEAN Airport CEOs Forum 2014 & 2nd AAA Environmental Working Group Meeting ณ จังหวัดภูเก็ต

การประชุม ASEAN Airport CEOs Forum 2014 & 2nd AAA Environmental Working Group Meeting ณ จังหวัดภูเก็ต            นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...


Read More
Asean airport chiefs to congregate in Phuket for talks on development and green management

Asean airport chiefs to congregate in Phuket for talks on development and green management Leaders of airport authorities from Southeast Asia will congregate in Phuket on September 10-11 for discussion on airport development...


Read More