Souvenir

ร้าน Souvenir มีของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองให้เลือกมากมาย

  • Souvenirs
  • Terminal Hall FL2
  • สำหรับผู้ที่ต้องการของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อย่าลืมนึกถึงร้าน Souvenir ร้านเรามีของฝากและสินค้าพื้นเมืองให้เลือกมากมาย ร้านอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศค่ะ