Food & Drinks

ร้านขายสินค้าสะดวกซื้อ อาเช่น ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ มากมาย

  • Convenience Stores
  • Terminal Hall FL2
  • Food & Drinks ร้านจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ เช่น ขนมขบเคี้ยวไว้ทานเล่น น้ำอัดลม เป็นต้น