108 SHOP เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสิ่งของให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของใช้ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มต่างๆ

Convenience Stores 
Terminal Hall FL2 
-

ร้านจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

Convenience Stores 
Terminal Hall FL2 
-

ร้านขายสินค้าสะดวกซื้อ อาเช่น ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ มากมาย

Convenience Stores 
Terminal Hall FL2 
-

ร้านขายสินค้าสะดวกซื้อ

Convenience Stores 
Terminal Hall FL2 
-
  • Middle Island...
     Middle Island    Source : wearekrabi.com       Middle Island is a small community Away from the ...
  • Hat Patong (Phuket)...
      Patong Beach is the most popular tourists place in Phuket Island. The tourists who visit Patong beach are people from around the w...
  • Wangsai Seafood (Krabi)...
     Wangsai Seafood  (Krabi)          Wang Sai Seafood Another popular seafood of Krabi. Here the fres...