Pay as you go

  • เที่ยวบรรยากาศสไตล์ชิโนโปรตุกีส @ภูเก็ต...
    เที่ยวบรรยากาศสไตล์ชิโนโปรตุกีส @ภูเก็ต ‘ตึกโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุเกส’ แลนด์มาร์กอีกแห่งของจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้า ไ...
  • Kopi de Phuket...
     Kopi de Phuket Kopi de Phuket, a very small restaurant, has made its name in Phuket Town since a while... it looks strangely familiar and ser...
  • เกาะมุก ถ้ำมรกต (ตรัง)...
      เกาะมุก ถ้ำมรกต (ตรัง) แหล่งท่องเที่ยว unseen อีกแห่งหนึ่งของเมืองตรังที่ต้องบรรจุไว้ในโปรแกรมชนิดที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ คือการ...