Getting to Phuket Airport - Phuket Airport

機場的出入口路線圖

 

  • หาดตลิ่งงาม (เกาะสมุย)...
    หาดตลิ่งงาม  ไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเกาะสมุย    หาดตลิ่งงาม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย เดินทางจากสนามบิ...
  • Khao Sok National Park...
      Established as a national park in 1980, the Khao Sok National Park is a virgin rainforest surrounded by limestone mountain ranges an...
  • Ao Nang...
      Ao Nang is Kaabi tourist central. The coastline of Ao nang is twenty kilometers away from Krabi town, and six kilometers away from N...